Intro
Stellingen
Resultaat
Over ProDemos
Over StemmenTracker
Met welke partij stemt u mee?
De StemmenTracker test uw partijvoorkeur aan de hand van 30 stemmingen in de Tweede Kamer (2012-2017).
Start
De StemmenTracker test uw partijvoorkeur aan de hand van 30 stemmingen in de Tweede Kamer (2012-2017).
Klik hier voor de StemmenTracker
privacy statement
In deze Stemmentracker zijn alle partijen opgenomen die in september 2012 in de Tweede Kamer zijn gekozen.
U beantwoordt de stellingen met Voor of Tegen.
Sla Over
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1. Hypotheekrente
Sla deze vraag over
(oktober 2012)
De hypotheekrenteaftrek moet geheel onaangetast blijven.
Voor
Tegen
2. Koopzondagen
Sla deze vraag over
(oktober 2012)
Gemeenten moeten de vrijheid krijgen om openstelling van winkels op zon- en feestdagen toe te staan.
Voor
Tegen
3. Bankentoezicht EU
Sla deze vraag over
(december 2012)
De regering moet er in Europees verband voor pleiten dat alle banken onder het centrale toezicht vallen.
Voor
Tegen
4. Leeftijd alcohol
Sla deze vraag over
(februari 2013)
Het wordt verboden voor jongeren onder de 18 jaar om alcoholische dranken te kopen.
Voor
Tegen
5. Publieke omroep
Sla deze vraag over
(juni 2013)
Het aantal omroepen moet flink omlaag en de levensbeschouwelijke omroepen moeten verdwijnen.
Voor
Tegen
6. Rechtshulp
Sla deze vraag over
(oktober 2014)
De regering moet afzien van de bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtshulp.
Voor
Tegen
7. Benoeming gezagsdragers
Sla deze vraag over
(voorjaar 2013)
De aanstelling van de burgemeester en de commissaris van de koning hoort thuis in een gewone wet en moet daarom uit de Grondwet.
Voor
Tegen
8. Jeugdzorg
Sla deze vraag over
(oktober 2013)
De gemeenten moeten verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg.
Voor
Tegen
9. Missie Mali
Sla deze vraag over
(oktober 2013)
De regering moet afzien van deelname aan de vredesmissie naar Mali.
Voor
Tegen
10. Rookverbod
Sla deze vraag over
(juli 2014)
Ook in kleine cafés mag niet meer worden gerookt.
Voor
Tegen
11. Leenstelsel
Sla deze vraag over
(juni 2014)
De regering moet afzien van een leenstelsel voor studenten.
Voor
Tegen
12. Salaris publieke sector
Sla deze vraag over
(oktober 2014)
De salarissen van bestuurders in de (semi)publieke sector moeten verder omlaag.
Voor
Tegen
13. Pensioenleeftijd
Sla deze vraag over
(augustus 2014)
De regering moet afzien van de verhoging van de pensioenleeftijd.
Voor
Tegen
14. Taaleis bijstand
Sla deze vraag over
(november 2014)
Bijstandsgerechtigden moeten worden gekort op hun uitkering wanneer zij zich onvoldoende inspannen om Nederlands te leren.
Voor
Tegen
15. Experiment wietteelt
Sla deze vraag over
(oktober 2014)
De minister moet een regio aanwijzen waar gemeenten mogen experimenteren met gereguleerde wietteelt.
Voor
Tegen
16. Quotum arbeidsbeperkten
Sla deze vraag over
(december 2014)
Bedrijven die onvoldoende arbeidsbeperkten in dienst nemen, moeten vanaf 2017 een quotum hanteren en krijgen een boete als zij hun verplichting niet nakomen.
Voor
Tegen
17. Griekenland
Sla deze vraag over
(februari 2015)
De regering moet inzetten op vertrek van Griekenland uit de eurozone indien dit land zich niet volledig aan alle financiële afspraken houdt.
Voor
Tegen
18. Windmolens op zee
Sla deze vraag over
(maart 2015)
Ter bescherming van de Nederlandse kustlijn en het zicht op zee moeten er geen locaties voor windparken komen binnen de Nederlandse territoriale wateren (12-mijlszone).
Voor
Tegen
19. Kinderpardon
Sla deze vraag over
(maart 2013)
De regering moet afzien van het kinderpardon.
Voor
Tegen
20. Stunten goedkoop vlees
Sla deze vraag over
(juni 2015)
De regering moet met supermarkten een convenant sluiten om het stunten met goedkoop vlees te stoppen en vervolgens met een wettelijk verbod komen.
Voor
Tegen
21. Belastinghervorming
Sla deze vraag over
(november 2015)
Gezinnen met één kostwinner betalen nu relatief veel belasting. De regering moet voor hen de belasting verlagen.
Voor
Tegen
22. Gaswinning Groningen
Sla deze vraag over
(oktober 2015)
In 2016 moet de aardgaswinning in Groningen veel verder worden beperkt dan de regering in de Miljoenennota voorstelt.
Voor
Tegen
23. Kolencentrales
Sla deze vraag over
(november 2015)
Het kabinet moet in overleg met de energiesector een plan maken om de kolencentrales zo snel mogelijk te sluiten.
Voor
Tegen
24. Opvang asielzoekers
Sla deze vraag over
(februari 2016)
De regering moet meer geld uittrekken voor de kleinschalige opvang van asielzoekers, zodat grootschalige opvang niet langer nodig is.
Voor
Tegen
25. Bombarderen IS
Sla deze vraag over
(maart 2016)
Nederland moet niet meedoen aan de bombardementen op IS in Syrië, zolang een politieke oplossing voor het Syrische conflict ontbreekt.
Voor
Tegen
26. Jihadstrijders
Sla deze vraag over
(april 2016)
Jihadstrijders die naar Nederland terugkeren moeten gevangen worden gezet.
Voor
Tegen
27. Levenslange gevangenisstraf
Sla deze vraag over
(september 2016)
De regering moet afzien van verandering van de levenslange gevangenisstraf.
Voor
Tegen
28. ´Boerkaverbod´
Sla deze vraag over
(november 2016)
Er moet een verbod komen op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en in overheidsgebouwen.
Voor
Tegen
29. Ontwikkelingssamenwerking
Sla deze vraag over
(november 2016)
Het budget voor ontwikkelingshulp moet de komende jaren weer groeien naar de internationale norm van 0,7% van het nationale inkomen.
Voor
Tegen
30. Associatieverdrag EU-Oekraïne
Sla deze vraag over
(februari 2017)
Het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne moet worden goedgekeurd.
Voor
Tegen
Achtergrond
Wat zeggen de partijen?
Hoe stemden de partijen over deze stelling?
Klik op het verkiezingsbord
Uw keuzes komen het meest overeen met:
VVD
0%
PvdA
0%
PVV
0%
SP
0%
CDA
0%
D66
0%
ChristenUnie
0%
GroenLinks
0%
SGP
0%
PvdD
0%
50Plus
0%
Deel uw resultaat
Bekijk en vergelijk uw mening
Alleen extra belangrijke stellingen
1. Hypotheekrente
(oktober 2012)
De hypotheekrenteaftrek moet geheel onaangetast blijven.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Voor
Tegen
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
2. Koopzondagen
(oktober 2012)
Gemeenten moeten de vrijheid krijgen om openstelling van winkels op zon- en feestdagen toe te staan.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Voor
Tegen
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
3. Bankentoezicht EU
(december 2012)
De regering moet er in Europees verband voor pleiten dat alle banken onder het centrale toezicht vallen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Voor
Tegen
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
4. Leeftijd alcohol
(februari 2013)
Het wordt verboden voor jongeren onder de 18 jaar om alcoholische dranken te kopen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Voor
Tegen
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
5. Publieke omroep
(juni 2013)
Het aantal omroepen moet flink omlaag en de levensbeschouwelijke omroepen moeten verdwijnen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Voor
Tegen
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
6. Rechtshulp
(oktober 2014)
De regering moet afzien van de bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtshulp.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Voor
Tegen
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
7. Benoeming gezagsdragers
(voorjaar 2013)
De aanstelling van de burgemeester en de commissaris van de koning hoort thuis in een gewone wet en moet daarom uit de Grondwet.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Voor
Tegen
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
8. Jeugdzorg
(oktober 2013)
De gemeenten moeten verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Voor
Tegen
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
9. Missie Mali
(oktober 2013)
De regering moet afzien van deelname aan de vredesmissie naar Mali.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Voor
Tegen
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
10. Rookverbod
(juli 2014)
Ook in kleine cafés mag niet meer worden gerookt.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Voor
Tegen
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
11. Leenstelsel
(juni 2014)
De regering moet afzien van een leenstelsel voor studenten.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Voor
Tegen
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
12. Salaris publieke sector
(oktober 2014)
De salarissen van bestuurders in de (semi)publieke sector moeten verder omlaag.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Voor
Tegen
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
13. Pensioenleeftijd
(augustus 2014)
De regering moet afzien van de verhoging van de pensioenleeftijd.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Voor
Tegen
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
14. Taaleis bijstand
(november 2014)
Bijstandsgerechtigden moeten worden gekort op hun uitkering wanneer zij zich onvoldoende inspannen om Nederlands te leren.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Voor
Tegen
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
15. Experiment wietteelt
(oktober 2014)
De minister moet een regio aanwijzen waar gemeenten mogen experimenteren met gereguleerde wietteelt.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Voor
Tegen
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
16. Quotum arbeidsbeperkten
(december 2014)
Bedrijven die onvoldoende arbeidsbeperkten in dienst nemen, moeten vanaf 2017 een quotum hanteren en krijgen een boete als zij hun verplichting niet nakomen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Voor
Tegen
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
17. Griekenland
(februari 2015)
De regering moet inzetten op vertrek van Griekenland uit de eurozone indien dit land zich niet volledig aan alle financiële afspraken houdt.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Voor
Tegen
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
18. Windmolens op zee
(maart 2015)
Ter bescherming van de Nederlandse kustlijn en het zicht op zee moeten er geen locaties voor windparken komen binnen de Nederlandse territoriale wateren (12-mijlszone).
Uw keuze: Sla deze vraag over
Voor
Tegen
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
19. Kinderpardon
(maart 2013)
De regering moet afzien van het kinderpardon.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Voor
Tegen
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
20. Stunten goedkoop vlees
(juni 2015)
De regering moet met supermarkten een convenant sluiten om het stunten met goedkoop vlees te stoppen en vervolgens met een wettelijk verbod komen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Voor
Tegen
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
21. Belastinghervorming
(november 2015)
Gezinnen met één kostwinner betalen nu relatief veel belasting. De regering moet voor hen de belasting verlagen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Voor
Tegen
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
22. Gaswinning Groningen
(oktober 2015)
In 2016 moet de aardgaswinning in Groningen veel verder worden beperkt dan de regering in de Miljoenennota voorstelt.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Voor
Tegen
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
23. Kolencentrales
(november 2015)
Het kabinet moet in overleg met de energiesector een plan maken om de kolencentrales zo snel mogelijk te sluiten.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Voor
Tegen
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
24. Opvang asielzoekers
(februari 2016)
De regering moet meer geld uittrekken voor de kleinschalige opvang van asielzoekers, zodat grootschalige opvang niet langer nodig is.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Voor
Tegen
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
25. Bombarderen IS
(maart 2016)
Nederland moet niet meedoen aan de bombardementen op IS in Syrië, zolang een politieke oplossing voor het Syrische conflict ontbreekt.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Voor
Tegen
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
26. Jihadstrijders
(april 2016)
Jihadstrijders die naar Nederland terugkeren moeten gevangen worden gezet.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Voor
Tegen
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
27. Levenslange gevangenisstraf
(september 2016)
De regering moet afzien van verandering van de levenslange gevangenisstraf.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Voor
Tegen
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
28. ´Boerkaverbod´
(november 2016)
Er moet een verbod komen op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en in overheidsgebouwen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Voor
Tegen
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
29. Ontwikkelingssamenwerking
(november 2016)
Het budget voor ontwikkelingshulp moet de komende jaren weer groeien naar de internationale norm van 0,7% van het nationale inkomen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Voor
Tegen
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
30. Associatieverdrag EU-Oekraïne
(februari 2017)
Het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne moet worden goedgekeurd.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Voor
Tegen
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen

Over ProDemos

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen - in de gemeente, de provincie, het land en Europa.
Vijf jaar ProDemos
ProDemos in Den Haag: kom naar het Binnenhof!

ProDemos werkt samen met gemeenten, provincies, rechtbanken en onderwijsinstellingen. Met behulp van onze cursusprogramma’s, begeleiders en lesmaterialen leggen zij uit hoe je bijvoorbeeld gemeenteraadslid kunt worden, waar de provincie over gaat, of hoe een rechtszaak verloopt.

Actief in heel Nederland

Om mensen bij de democratie en de rechtsstaat te betrekken werkt ProDemos in het hele land samen met gemeenten, provincies, rechtbanken en onderwijsinstellingen. ProDemos ondersteunt lokale initiatieven om burgers en openbaar bestuur met elkaar te verbinden.

Voor scholen

Voor scholen hebben we politieke excursies, gastlessen, rollenspellen en lesmateriaal over actuele onderwerpen op het gebied van democratie en rechtsstaat: een schat aan mogelijkheden om lessen concreet en levendig te maken.

ProDemos Academie

ProDemos doet onderzoek naar onderwerpen als burgerparticipatie en de diversiteit van de volksvertegenwoordiging. Ook organiseren we colleges, cursussen, evenementen en debatten en geven we informatieve publicaties uit die vaak gratis te downloaden zijn. Voor internet maken we digitale tools zoals de StemWijzer en de Begrotingswijzer.

Meer informatie: www.prodemos.nl

Stemmentracker: een omgekeerde StemWijzer!

Met de StemWijzer vergelijkt u uw eigen standpunten met verkiezingsbeloften van de verschillende politieke partijen (= de toekomst). Met de Stemmentracker vergelijkt u uw eigen standpunten met het feitelijke stemgedrag van de partijen die in de afgelopen regeringsperiode in de Tweede Kamer zaten (= het verleden).
Wat is de Stemmentracker?

Met de Stemmentracker kunt u uw eigen standpunten vergelijken met het stemgedrag van partijen in de Tweede Kamer. Terugkijkend kunt u zien welke standpunten de partijen in de afgelopen periode feitelijk hebben ingenomen.

Hoe selecteert ProDemos de stellingen?

Een belangrijk selectiecriterium is de aandacht voor beslissingen van de Tweede Kamer in de media. Moties en wetsvoorstellen die door de Tweede Kamer unaniem zijn aangenomen of verworpen treft u niet in de Stemmentracker aan. Daarnaast is er gekeken naar een spreiding over verschillende beleidsterreinen. Zo zijn er stellingen over economie en financiën, over milieu en over onderwijs, buitenlandse zaken en defensie maar bijvoorbeeld ook over bestrijding van jihadisme en de winkelopenstelling op zondag.. We streven ernaar stemmingen op te nemen die voor iedereen begrijpelijk zijn.

Welke partijen zijn in de Stemmentracker opgenomen?

In de Stemmentracker vindt u het stemgedrag van de elf partijen die bij de laatste verkiezingen van september 2012 zijn gekozen in de Tweede Kamer, VVD, PvdA, D66, CDA, PVV, GroenLInks, ChristenUnie, SGP, SP, Partij voor de Dieren en 50Plus. De afsplitsingen van partijen zijn niet meegenomen, onder andere vanwege het feit dat de Stemmentracker betrekking heeft op de zittingsperiode vanaf 2012 en de afgesplitste groepen in een later stadium zijn ontstaan.

Hoe wordt de Stemmentracker samengesteld?

ProDemos bekijkt over een periode van en aantal maanden, van reces tot reces, welke debatten in de Tweede Kamer hebben plaats gevonden en kiest dan een of meer stemmingen over de meest aansprekende onderwerpen. Deze stemmingen kunnen gaan over een motie, een wetsvoorstel of een amendement; de standpunten van de partijen en de argumentaties daarbij worden letterlijk uit de Handelingen van de Tweede Kamer overgenomen.

Zijn de stellingen nog actueel?

Sommige stellingen in de Stemmentracker komen misschien verouderd over. De stellingen in de StemmenTracker staan in min of meer chronologische volgorde, vanaf september 2012 toen de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd werd. Sommige onderwerpen zijn door de tijd genomen meerdere malen aan de orde gekomen, de keus wordt dan gemaakt voor de meest aansprekende stemming waar de partijen (sterk) van mening over verschillen.